zuì péng lái shòu shǐ shuài

醉蓬莱(寿史帅)

作者:

拼音版、注音及读音

zhèng huái yún nóng cuì,liú huǒ yān hóng,shǔ fēng liáng xì。zǐ fǔ shén xiān,xiàng rén jiān yóu xì。ruì jié zhū chuáng,qióng yīng bǎo pèi,jiǒng bīng hú biāo zhì。jīng jì guī mó,dēng yōng yī bō,jiā chuán rú cǐ。
lǐ yuè chún rú,shī shū yuán shuài,jǐn xǐ fán zōng,píng tūn yú zi。jìng jiǎn táng shēn,qiě cóng róng yī zuì。qìng zhǐ mián mián,gōng míng gǔn gǔn,bǐ héng shān xiāng shuǐ。gèng bǎ yáng hé,cóng tóu fù yǔ,mǎn mén táo lǐ。
政槐云浓翠,榴火殷红,暑风凉细。紫府神仙,向人间游戏。瑞节珠幢,琼缨宝佩,炯冰壶标致。经济规模,登庸衣钵,家传如此。
礼乐醇儒,诗书元帅,尽洗凡踪,平吞余子。敬简堂深,且从容一醉。庆祉绵绵,功名衮衮,比衡山湘水。更把阳和,从头付与,满门桃李。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:谒金门     下一篇:菩萨蛮
所属专题: 本文链接:http://www.shidaquan.com/shipin133600

热点推荐