当前位置

首页> 李白>将进酒拼音版
qiāng jìn jiǔ

将进酒

作者:李白

拼音版、注音及读音

jūn bú jiàn,huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn liú dào hǎi bù fù huí。
君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。
jūn bú jiàn,gāo táng míng jìng bēi bái fà,cháo rú qīng sī mù chéng xuě。
君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。
rén shēng de yì xū jìn huān,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng,qiān jīn sàn jìn hái fù lái。
天生我材必有用,千金散尽还复来。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi。
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
cén fū zǐ,dān qiū shēng,qiāng jìn jiǔ,bēi mò tíng。
岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。
yǔ jūn gē yī qǔ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng。qīng ěr tīng yī zuò: cè ěr tīng
与君歌一曲,请君为我倾耳听。(倾耳听 一作:侧耳听)
zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng。bù zú guì yī zuò: hé zú guì bù fù xǐng yī zuò: bù yuàn xǐng / bù yòng xǐng
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。(不足贵 一作:何足贵;不复醒 一作:不愿醒/不用醒)
gǔ lái shèng xián jiē jì mò,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng。gǔ lái yī zuò: zì gǔ wéi tōng: wéi
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。(古来 一作:自古;惟 通:唯)
chén wáng xī shí yàn píng lè,dǒu jiǔ shí qiān zì huān xuè。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。
zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián,jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó。
主人何为言少钱,径须沽取对君酌。
wǔ huā mǎ,qiān jīn qiú,hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu。
五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:赠胡人     下一篇:静夜思
所属专题: 乐府 唐诗三百首 咏物 抒情 哲理 宴饮 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133842