huáng hè lóu sòng mèng hào rán zhī guǎng líng

黄鹤楼送孟浩然之广陵

作者:李白

拼音版、注音及读音

gù rén xī cí huáng hè lóu,yān huā sān yuè xià yáng zhōu。
故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jǐn,wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú。
孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:静夜思     下一篇:行路难·其一
所属专题: 唐诗三百首 小学古诗 写景 写水 长江 地名 离别 友情 送别 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133844