xíng lù nán qí yī

行路难·其一

作者:李白

拼音版、注音及读音

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān,yù pán zhēn xiū zhí wàn qián。xiū tōng: xiū zhí tōng: zhí

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。(羞 通:馐;直 通:值)
tíng bēi tóu zhù bù néng shí,bá jiàn sì gù xīn máng rán。
停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。
yù dù huáng hé bīng sāi chuān,jiāng dēng tài xíng xuě mǎn shān。xuě mǎn shān yī zuò: xuě àn tiān
欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。(雪满山 一作:雪暗天)
xián lái chuí diào bì xī shàng,hū fù chéng zhōu mèng rì biān。bì yī zuò: zuò
闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。(碧 一作:坐)
xíng lù nán!xíng lù nán!duō qí lù,jīn ān zài?
行路难!行路难!多歧路,今安在?
cháng fēng pò làng huì yǒu shí,zhí guà yún fān jì cāng hǎi。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:黄鹤楼送孟浩然之广陵     下一篇:望庐山瀑布
所属专题: 唐诗三百首 初中古诗 乐府 友情 宴饮 怀才不遇 励志 哲理 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133845