wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu cǐ jì

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

作者:李白

拼音版、注音及读音

yáng huā luò jǐn zǐ guī tí,wén dào lóng biāo guò wǔ xī。
杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。
wǒ jì chóu xīn yǔ míng yuè,suí fēng zhí dào yè láng xī。
我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:送友人     下一篇:蜀道难
所属专题: 初中古诗 写景 思乡 友情 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133849