wàng tiān mén shān

望天门山

作者:李白

拼音版、注音及读音

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi,bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí。
天门中断楚江开,碧水东流至此回。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū,gū fān yī piàn rì biān lái。
两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:蜀道难     下一篇:西村晚泊
所属专题: 小学古诗 写景 山水 长江 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133851