chūn yè luò chéng wén dí / chūn yè luò yáng chéng wén dí

春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛

作者:李白

拼音版、注音及读音

shuí jiā yù dí àn fēi shēng,sàn rù chūn fēng mǎn luò chéng。
谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。
cǐ yè qǔ zhōng wén zhé liǔ,hé rén bù qǐ gù yuán qíng。
此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:古朗月行     下一篇:早发白帝城 / 白帝下江陵
所属专题: 初中古诗 音乐 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133857