zǐ yè wú gē qiū gē

子夜吴歌·秋歌

作者:李白

拼音版、注音及读音

cháng ān yī piàn yuè,wàn hù dǎo yī shēng。
长安一片月,万户捣衣声。
qiū fēng chuī bù jìn,zǒng shì yù guān qíng。
秋风吹不尽,总是玉关情。
hé rì píng hú lǔ,liáng rén bà yuǎn zhēng。
何日平胡虏,良人罢远征。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:从军行·其二     下一篇:关山月
所属专题: 唐诗三百首 乐府 秋天 月亮 妇女 闺怨 思念 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133861