jiǔ yuè shí rì jí shì

九月十日即事

作者:李白

拼音版、注音及读音

zuó rì dēng gāo bà,jīn zhāo gèng jǔ shāng。
昨日登高罢,今朝更举觞。
jú huā hé tài kǔ,zāo cǐ liǎng chóng yáng?
菊花何太苦,遭此两重阳?

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 重阳节 菊花 抒情 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133872