chì bì gē sòng bié

赤壁歌送别

作者:李白

拼音版、注音及读音

èr lóng zhēng zhàn jué cí xióng,chì bì lóu chuán sǎo dì kōng。
二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。
liè huǒ zhāng tiān zhào yún hǎi,zhōu yú yú cǐ pò cáo gōng。
烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。
jūn qù cāng jiāng wàng chéng bì,jīng ní táng tū liú yú jī。
君去沧江望澄碧,鲸鲵唐突留馀迹。
yī yī shū lái bào gù rén,wǒ yù yīn zhī zhuàng xīn pò。
一一书来报故人,我欲因之壮心魄。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:子夜吴歌·春歌     下一篇:采莲曲
所属专题: 地名 咏史怀古 送别 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin133934