qiū wǎn bēi huái

秋晚悲怀

作者:李觏

拼音版、注音及读音

jiàn lǎo duō yōu bǎi shì máng,tiān hán rì duǎn gèng xīn shāng。
渐老多忧百事忙,天寒日短更心伤。
shù fēn hóng sè shàng huáng yè,yī shùn shǔ guāng chéng xī yáng。
数分红色上黄叶,一瞬曙光成夕阳。
chūn shuǐ bié lái yīng dào hǎi,xiǎo sōng shēng mìng hé jìn shuāng。
春水别来应到海,小松生命合禁霜。
hú zhōng ruò zhú xiān wēng qù,dài kàn nián huá jǐ xǔ zhǎng。
壶中若逐仙翁去,待看年华几许长。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:残叶     下一篇:读长恨辞
所属专题: 秋天 悲秋 感叹 岁月 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin134392