tóng zú zhí píng shì àn yóu chāng chán shī shān chí qí èr

同族侄评事黯游昌禅师山池其二

作者:李白

拼音版、注音及读音

kè lái huā yǔ jì。
客来花雨际。
qiū shuǐ luò jīn chí。
秋水落金池。
piàn shí hán qīng jǐn。
片石寒青锦。
shū yáng guà lǜ sī。
疏杨挂绿丝。
gāo sēng fú yù bǐng。
高僧拂玉柄。
tóng zǐ xiàn shuāng lí。
童子献霜梨。
xī qù ài jiā jǐng。
惜去爱佳景。
yān luó yù míng shí。
烟萝欲暝时。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:宿虾湖 【虾换鱼旁】     下一篇:别东林寺僧
所属专题: 唐诗三百首 写人 伤怀 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin134417