nán lǚ mà yù láng guò gǎn huáng ēn cǎi chá gē _ xià mù xián ní yàn

【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌_夏目衔泥燕

作者:顾德润

拼音版、注音及读音

xià mù
夏目


xián ní yàn zi chuān lián mù,zǎo chí táng tiē xīn hé,tíng kuì dī liǔ míng chán hé。shàn yǐng luó,jīn àn gé,huā yíng zuò。
衔泥燕子穿帘幕,早池塘贴新荷,庭愧堤柳鸣蝉和。扇影罗,巾岸葛,花盈座。


shǔ qì wú duō,yǔ shēng chū guò。yǐ dōng chuáng,kāi běi yǒu,mèng nán kē。dēng qián zì wǔ,zuì hòu kuáng gē。shū yōng zhù,qín juàn fǔ,jiàn xiū mó。guà qīng suō,diào cāng bō。shì chén bú dào xiǎo xíng wō。xiào yōng qīng é jiāo wú nà,nián lái fàng wǒ qiě pó suō。
暑气无多,雨声初过。倚东床,开北牖,梦南柯。灯前恣舞,醉后狂歌。书慵注,琴倦抚,剑羞磨。挂青蓑,钓沧波。世尘不到小行窝。笑拥青蛾娇无那,年来放我且婆娑。


shù huái
述怀


zhū sī mǎn zèng chén shēng fǔ,hào rán qì shàng tūn wú,bīng zhōu měi hèn wú qīn gù。sān zā wū,qiān lǐ jū。zhōng yuán lù。
蛛丝满甑尘生釜,浩然气尚吞吴,并州每恨无亲故。三匝乌,千里驹。中原鹿。


zǒu biàn cháng tú,fǎn xià qiáo mù。ruò lì cháo bān,chéng cōng mǎ,jià gāo chē。cháng huái biàn yù,gǎn yǐn xīn jū。xiū guī qù,xiū jìn qǔ,rèn yé yú。àn tóu zhū,tàn wú yú,shí nián chuāng xià wàn yán shū。yù fù shēng lái jīng rén yǔ,bì xū kǔ xià sǐ gōng fū。
走遍长途,反下乔木。若立朝班,乘骢马,驾高车。常怀卞玉,敢引辛裾。羞归去,休进取,任揶揄。暗投珠,叹无鱼,十年窗下万言书。欲赋生来惊人语,必须苦下死工夫。


rén shēng kuǐ lěi péng zhōng guò,tàn wū tù shì fēi suō,xiāo mó suì yuè xīn gōng kè。shàng fù suō,yuán liàng gē,líng jūn xiē。
人生傀儡棚中过,叹乌兔似飞梭,消磨岁月新工课。尚父蓑,元亮歌,灵均些。


ān lè xíng wō,fēng liú huā mó。xián ā zōu,wāi kē yá,fā qiáo kē。shān huā niǎo nuó,lǎo zi pó suō。xīn yóu juàn,shí wèi lái,zhì jiāng hé!ài fēng mó,pà fēng bō,shí rén duō chù shì fēi duō。shì xìng yín é wú bù kě,dé mó tuó chù qiě mó tuó。
安乐行窝,风流花磨。闲呵诹,歪嗑牙,发乔科。山花袅娜,老子婆娑。心犹倦,时未来,志将何!爱风魔,怕风波,识人多处是非多。适兴吟哦无不可,得磨跎处且磨跎。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 田园 写景 写人 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135282