qián táng hú chūn xíng

钱塘湖春行

作者:白居易

拼音版、注音及读音

gū shān sì běi jiǎ tíng xī,shuǐ miàn chū píng yún jiǎo dī。
孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。
jǐ chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù,shuí jiā xīn yàn zhuó chūn ní。
几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn,qiǎn cǎo cái néng méi mǎ tí。
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
zuì ài hú dōng xíng bù zú,lǜ yáng yīn lǐ bái shā dī。
最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:长恨歌     下一篇:草 / 赋得古原草送别
所属专题: 初中古诗 春天 西湖 写景 喜悦 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135308