cǎo / fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié

草 / 赋得古原草送别

作者:白居易

拼音版、注音及读音

lí lí yuán shàng cǎo,yī suì yī kū róng。
离离原上草,一岁一枯荣。
yě huǒ shāo bù jìn,chūn fēng chuī yòu shēng。
野火烧不尽,春风吹又生。
yuǎn fāng qīn gǔ dào,qíng cuì jiē huāng chéng。
远芳侵古道,晴翠接荒城。
yòu sòng wáng sūn qù,qī qī mǎn bié qíng。
又送王孙去,萋萋满别情。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:钱塘湖春行     下一篇:忆江南·江南好
所属专题: 唐诗三百首 小学古诗 送别 咏物 写草 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135309