guān yì mài

观刈麦

作者:白居易

拼音版、注音及读音

tián jiā shǎo xián yuè,wǔ yuè rén bèi máng。
田家少闲月,五月人倍忙。
yè lái nán fēng qǐ,xiǎo mài fù lǒng huáng。
夜来南风起,小麦覆陇黄。
fù gū hé dān shí,tóng zhì xié hú jiāng,
妇姑荷箪食,童稚携壶浆,
xiāng suí xiǎng tián qù,dīng zhuàng zài nán gāng。
相随饷田去,丁壮在南冈。
zú zhēng shǔ tǔ qì,bèi zhuó yán tiān guāng,
足蒸暑土气,背灼炎天光,
lì jìn bù zhī rè,dàn xī xià rì zhǎng。
力尽不知热,但惜夏日长。
fù yǒu pín fù rén,bào zi zài qí páng,
复有贫妇人,抱子在其旁,
yòu shǒu bǐng yí suì,zuǒ bì xuán bì kuāng。
右手秉遗穗,左臂悬敝筐。
tīng qí xiāng gù yán,wén zhě wèi bēi shāng。
听其相顾言,闻者为悲伤。
jiā tián shū shuì jǐn,shí cǐ chōng jī cháng。
家田输税尽,拾此充饥肠。
jīn wǒ hé gōng dé?céng bù shì nóng sāng。
今我何功德?曾不事农桑。
lì lù sān bǎi shí,suì yàn yǒu yú liáng,
吏禄三百石,岁晏有余粮,
niàn cǐ sī zì kuì,jǐn rì bù néng wàng。
念此私自愧,尽日不能忘。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:卖炭翁     下一篇:拟古东飞伯劳歌
所属专题: 初中古诗 夏天 农民 生活 讽喻 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135312