yì jiāng nán cí sān shǒu

忆江南词三首

作者:白居易

拼音版、注音及读音

jiāng nán hǎo,fēng jǐng jiù céng ān。rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ,chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán。néng bù yì jiāng nán?

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

jiāng nán yì,zuì yì shì háng zhōu。shān sì yuè zhōng xún guì zǐ,jùn tíng zhěn shàng kàn cháo tóu。hé rì gèng zhòng yóu!

江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游!

jiāng nán yì,qí cì yì wú gōng。wú jiǔ yī bēi chūn zhú yè,wú wá shuāng wǔ zuì fú róng。zǎo wǎn fù xiāng féng!

江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:怨诗三首     下一篇:暮江吟
所属专题: 乐府 写景 地名 春天 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135316