nán pǔ bié

南浦别

作者:白居易

拼音版、注音及读音

nán pǔ qī qī bié,xī fēng niǎo niǎo qiū。
南浦凄凄别,西风袅袅秋。
yī kàn cháng yī duàn,hǎo qù mò huí tóu。
一看肠一断,好去莫回头。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:暮江吟     下一篇:大林寺桃花
所属专题: 送别 写景 惜别 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135318