dà lín sì táo huā

大林寺桃花

作者:白居易

拼音版、注音及读音

rén jiān sì yuè fāng fēi jǐn,shān sì táo huā shǐ shèng kāi。
人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。
cháng hèn chūn guī wú mì chù,bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōng lái。
长恨春归无觅处,不知转入此中来。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:南浦别     下一篇:池上
所属专题: 写景 写花 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135319