wàng yuè yǒu gǎn

望月有感

作者:白居易

拼音版、注音及读音

zì hé nán jīng luàn,guān nèi zǔ jī,xiōng dì lí sàn,gè zài yī chù。yīn wàng yuè yǒu gǎn,liáo shū suǒ huái,jì shàng fú liáng dà xiōngyú qián qī xiōngwū jiāng shí wǔ xiōng,jiān shì fú lí jí xià guī dì mèi。

自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹。

shí nán nián huāng shì yè kōng,dì xiōng jī lǚ gè xī dōng。

时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。
tián yuán liáo luò gān gē hòu,gǔ ròu liú lí dào lù zhōng。
田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。
diào yǐng fēn wéi qiān lǐ yàn,cí gēn sàn zuò jiǔ qiū péng。
吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。
gòng kàn míng yuè yīng chuí lèi,yī yè xiāng xīn wǔ chù tóng。
共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:池上     下一篇:寒食野望吟
所属专题: 唐诗三百首 初中古诗 望月 抒情 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135321