bā yuè shí wǔ rì yè pén tíng wàng yuè

八月十五日夜湓亭望月

作者:白居易

拼音版、注音及读音

xī nián bā yuè shí wǔ yè,qǔ jiāng chí pàn xìng yuán biān。
昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。
jīn nián bā yuè shí wǔ yè,pén pǔ shā tóu shuǐ guǎn qián。
今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。
xī běi wàng xiāng hé chǔ shì,dōng nán jiàn yuè jǐ huí yuán。
西北望乡何处是,东南见月几回圆。
zuó fēng yī chuī wú rén huì,jīn yè qīng guāng shì wǎng nián。
昨风一吹无人会,今夜清光似往年。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:花非花     下一篇:忆江南三首
所属专题: 中秋节 贬谪 孤独 思乡 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135326