yì jiāng nán sān shǒu

忆江南三首

作者:白居易

拼音版、注音及读音

jiāng nán hǎo,fēng jǐng jiù céng ān rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ,chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán。néng bù yì jiāng nán?

江南好,风景旧曾谙;日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

jiāng nán yì,zuì yì shì háng zhōu shān sì yuè zhōng xún guì zǐ,jùn tíng zhěn shàng kàn cháo tóu。hé rì gèng zhòng yóu!

江南忆,最忆是杭州;山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游!

jiāng nán yì,qí cì yì wú gōng wú jiǔ yī bēi chūn zhú yè,wú wá shuāng wǔ zuì fú róng。zǎo wǎn fù xiāng féng!

江南忆,其次忆吴宫;吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!


仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:八月十五日夜湓亭望月     下一篇:清明夜
所属专题: 宋词三百首 怀念 江南 地名 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin135327