nán qín xuě

南秦雪

作者:白居易

拼音版、注音及读音

wǎng suì céng wèi xī yì lì,guàn cóng luò kǒu dào nán qín。
往岁曾为西邑吏,惯从骆口到南秦。
sān shí yún lěng duō fēi xuě,èr yuè shān hán shǎo yǒu chūn。
三时云冷多飞雪,二月山寒少有春。
wǒ sī jiù shì yóu chóu chàng,jūn zuò chū xíng dìng kǔ xīn。
我思旧事犹惆怅,君作初行定苦辛。
réng lài chóu yuán hán bù jiào,ruò wén yuán jiào gèng chóu rén。
仍赖愁猿寒不叫,若闻猿叫更愁人。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 女子 感情 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin136155