jiāng pàn dú bù xún huā qí wǔ

江畔独步寻花·其五

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng,chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng。
黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。
táo huā yī cù kāi wú zhǔ,kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng?
桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:登岳阳楼     下一篇:绝句二首
所属专题: 写景 赏花 桃花 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139440