hé péi dí dēng shǔ zhōu dōng tíng sòng kè féng zǎo méi xiāng yì jiàn jì

和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄

作者:杜甫

拼音版、注音及读音

dōng gé guān méi dòng shī xìng,hái rú hé xùn zài yáng zhōu。
东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州。
cǐ shí duì xuě yáo xiāng yì,sòng kè féng chūn kě zì yóu?
此时对雪遥相忆,送客逢春可自由?
xìng bù zhé lái shāng suì mù,ruò wéi kàn qù luàn xiāng chóu。
幸不折来伤岁暮,若为看去乱乡愁。
jiāng biān yī shù chuí chuí fā,zhāo xī cuī rén zì bái tóu。
江边一树垂垂发,朝夕催人自白头。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 抒情 梅花 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin139603