yǐn hú shàng chū qíng hòu yǔ èr shǒu qí èr

饮湖上初晴后雨二首·其二

作者:苏轼

拼音版、注音及读音

shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo,shān sè kōng méng yǔ yì qí。méng tōng: méng
水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。(蒙 通:濛)
yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ,dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí。
欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 古诗三百首 小学古诗 西湖 写雨 写景 早教古诗100首 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin140953