jīn jú duì fú róng shàng yuán

金菊对芙蓉·上元

作者:纳兰性德

拼音版、注音及读音

jīn yā xiāo xiāng,yín qiú xiè shuǐ,shuí jiā yè dí fēi shēng。zhèng shàng lín xuě jì,yuān zhòu jīng yíng。yú lóng wǔ bà xiāng chē yǎo,shèng zūn qiánxiù yǎn wú líng。kuáng yóu shì mèng,ér jīn kōng jì,mì yuē shāo dēng。
金鸭消香,银虬泻水,谁家夜笛飞声。正上林雪霁,鸳甃晶莹。鱼龙舞罢香车杳,剩尊前、袖掩吴绫。狂游似梦,而今空记,密约烧灯。
zhuī niàn wǎng shì nán píng。tàn huǒ shù xīng qiáo,huí shǒu piāo líng。dàn jiǔ kuí yān yuè,yī jiù lóng míng。chǔ tiān yí dài jīng fēng huǒ,wèn jīn xiāokě zhào jiāng chéng。xiǎo chuāng cán jiǔ,lán shān dēng xiè,bié zì guān qíng。
追念往事难凭。叹火树星桥,回首飘零。但九逵烟月,依旧笼明。楚天一带惊烽火,问今宵、可照江城。小窗残酒,阑珊灯灺,别自关情。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:和大著何后部     下一篇:和冯洁已节夜见过二首
所属专题: 节日 元宵节 抒怀 思念 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin149984