huái shàng jí shì, jì guǎng líng qīn gù

淮上即事,寄广陵亲故

作者:韦应物

拼音版、注音及读音

qián zhōu yǐ miǎo miǎo,yù dù shuí xiāng dài。qiū shān qǐ mù zhōng,chǔ yǔ lián cāng hǎi。
前舟已眇眇,欲渡谁相待。秋山起暮钟,楚雨连沧海。
fēng bō lí sī mǎn,sù xī róng bìn gǎi。dú niǎo xià dōng nán,guǎng líng hé chǔ zài。
风波离思满,宿昔容鬓改。独鸟下东南,广陵何处在。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:新秋夜寄诸弟     下一篇:同褒子秋斋独宿
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin165211