dēng lóu jì wáng qīng

登楼寄王卿

作者:韦应物

拼音版、注音及读音

tà gé pān lín hèn bù tóng,chǔ yún cāng hǎi sī wú qióng。
踏阁攀林恨不同,楚云沧海思无穷。
shù jiā zhēn chǔ qiū shān xià,yī jùn jīng zhēn hán yǔ zhōng。
数家砧杵秋山下,一郡荆榛寒雨中。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:同褒子秋斋独宿     下一篇:登楼
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin165213