fèng hé lǔ wàng sì míng shān jiǔ tí。 qīng líng zi

奉和鲁望四明山九题。青棂子

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

shān fēng shú yì guǒ,yìng shì gōng zhēn xiān。wèi shì yún yú měi,xíng rú yù nǎo yuán。
山风熟异果,应是供真仙。味似云腴美,形如玉脑圆。
xián lái duō yě hè,luò chù bàn líng quán。bì gòng xuán dōu nài,huā kāi bù jì nián。
衔来多野鹤,落处半灵泉。必共玄都奈,花开不记年。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:咏蟹 / 咏螃蟹呈浙西从事     下一篇:馆娃宫怀古
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186808