guǎn wá gōng huái gǔ

馆娃宫怀古

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

yàn gǔ yǐ chéng lán shè tǔ,gōng qiáng yī jiù yā céng yá。
艳骨已成兰麝土,宫墙依旧压层崖。
nǔ tái yǔ huài féng jīn zú,xiāng jìng ní xiāo lù yù chāi。
弩台雨坏逢金镞,香径泥销露玉钗。
yàn zhǎo zhǐ liú xī niǎo yù,xiè láng kōng xìn yě huā mái。
砚沼只留溪鸟浴,屟廊空信野花埋。
gū sū mí lù zhēn xián shì,xū wèi dāng shí yī chuàng huái。
姑苏麋鹿真闲事,须为当时一怆怀。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:奉和鲁望四明山九题。青棂子     下一篇:橡媪叹
所属专题: 咏史 怀古 托古讽今 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186809