fèng hé zài zhāo yī zuò wén yàn zhāo rùn qīng

奉和再招(一作文燕招润卿)

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

biāo yù yǐ yīng guī yǎo miǎo,bó shān yóu zì duì fēn yūn。
飙御已应归杳眇,博山犹自对氛氲。
bù zhī rù yè néng lái fǒu,hóng là xiān jiào kè wǔ fēn。
不知入夜能来否,红蜡先教刻五分。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:馆娃宫怀古五绝     下一篇:春晚
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186816