chá zhōng zá yǒng。 zhǔ chá

茶中杂咏。煮茶

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

xiāng quán yī hé rǔ,jiān zuò lián zhū fèi。shí kàn xiè mù jiàn,zhà jiàn yú lín qǐ。
香泉一合乳,煎作连珠沸。时看蟹目溅,乍见鱼鳞起。
shēng yí sōng dài yǔ,bō kǒng shēng yān cuì。shàng bǎ lì zhōng shān,bì wú qiān rì zuì。
声疑松带雨,饽恐生烟翠。尚把沥中山,必无千日醉。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:吴中言情寄鲁望     下一篇:丁巳正月五日
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186821