yóu qī xiá sì

游栖霞寺

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

bú jiàn míng jū shì,kōng shān dàn jì liáo。bái lián yín cì quē,qīng ǎi zuò lái xiāo。
不见明居士,空山但寂寥。白莲吟次缺,青霭坐来销。
quán lěng wú sān fú,sōng kū yǒu liù cháo。hé shí shí shàng yuè,xiāng duì lùn xiāo yáo。
泉冷无三伏,松枯有六朝。何时石上月,相对论逍遥。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:读陈黄诗     下一篇:读东坡韩文公庙碑
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186825