pín jū qiū rì

贫居秋日

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

tíng wǔ tóu wèi guān,duān zuò dú chóu yǔ。pín jiā yān cuàn xī,zào dǐ yīn chóng yǔ。
亭午头未冠,端坐独愁予。贫家烟爨稀,灶底阴虫语。
mén xiǎo kuì chē mǎ,lǐn kōng cán què shǔ。jǐn shì wèi hán yī,jī shēng xiàn lín nǚ。
门小愧车马,廪空惭雀鼠。尽室未寒衣,机声羡邻女。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:酒中十咏。酒乡     下一篇:茶中杂咏。茶鼎
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186828