jì tóng nián wéi jiào shū

寄同年韦校书

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

èr nián shū fàng bǎo jiāng tán,shuǐ wù shān róng jǐn zú dān。
二年疏放饱江潭,水物山容尽足耽。
wéi yǒu gù rén lián wèi tì,yù fēng gàn kuài jì zhōng nán。
唯有故人怜未替,欲封干鲙寄终南。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:奉和鲁望白鸥诗     下一篇:花光寺送使者书壁
所属专题: 深秋 山河 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin186865