jiǎn zì mù lán huā dì chéng chūn mèi

减字木兰花·帝城春媚

作者:韦骧

拼音版、注音及读音

dì chéng chūn mèi。lǜ liǔ cān tiān huā zhào dì。gòng róng shēng píng。chǔ chù lóu tái gē bǎn shēng。
xiāng lún yù dèng。chí zhòu fāng jiāo zhēng xuǎn shèng。miào wǔ qīng ōu。rǎo luàn chūn fēng zú wèi xiū。
帝城春媚。绿柳参天花照地。共荣升平。处处楼台歌板声。
香轮玉镫。驰骤芳郊争选胜。妙舞轻讴。扰乱春风卒未休。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin187265