fèng hé lǔ wàng yú jù shí wǔ yǒng zhǒng yú

奉和鲁望渔具十五咏·种鱼

作者:皮日休

拼音版、注音及读音

yí tǔ hú àn biān,yī bàn hé yú zǐ。chí zhōng de chūn yǔ,diǎn diǎn huó rú yǐ。
移土湖岸边,一半和鱼子。池中得春雨,点点活如蚁。
yī yuè biàn cuì lín,zhōng nián bì chēng wěi。jiè wèn liǎng shòu rén,shéi zhī zhǒng yú lì。
一月便翠鳞,终年必赪尾。借问两绶人,谁知种鱼利。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin187266