chóu bāo píng shì bì huà shān shuǐ jiàn jì

酬包评事壁画山水见寄

作者:皇甫冉

拼音版、注音及读音

yī guān zhī suǒ ào,běn yì zài yún quán。rú hàn shēng xīn xīng,qún fēng hū yǎn qián。
一官知所傲,本意在云泉。濡翰生新兴,群峰忽眼前。
dài zhōng fēn yuǎn jìn,bǐ xià qǐ fēng yān。yán cuì shēn qiáo lù,hú guāng chū diào chuán。
黛中分远近,笔下起风烟。岩翠深樵路,湖光出钓船。
hán qīn chì chéng dǐng,rì zhào wǔ líng chuān。ruò lǎn míng shān zhì,réng wén zhāo yǐn piān。
寒侵赤城顶,日照武陵川。若览名山志,仍闻招隐篇。
suì lìng jiāng hǎi kè,chóu chàng yì xián tián。
遂令江海客,惆怅忆闲田。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:琴友     下一篇:乐府杂曲。鼓吹曲辞。巫山高
所属专题: 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin190477