zǐ yè gē sān gēng yuè

子夜歌·三更月

作者:贺铸

拼音版、注音及读音

sān gēng yuè,zhōng tíng qià zhào lí huā xuě。lí huā xuě,bù shèng qī duàn,dù juān tí xuè。
三更月,中庭恰照梨花雪。梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血。
wáng sūn hé xǔ yīn chén jué,róu sāng mò shàng tūn shēng bié。tūn shēng bié,lǒng tóu liú shuǐ,tì rén wū yè。
王孙何许音尘绝,柔桑陌上吞声别。吞声别,陇头流水,替人呜咽。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:将进酒·城下路     下一篇:眼儿媚·萧萧江上荻花秋
所属专题: 宋词精选 写景 妇女 闺怨 思念 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin194058