nán gē zǐ shū yǔ chí táng jiàn

南歌子·疏雨池塘见

作者:贺铸

拼音版、注音及读音

shū yǔ chí táng jiàn,wēi fēng jīn xiù zhī。yīn yīn xià mù zhuàn huáng lí,hé chǔ fēi lái bái lù lì yí shí。
疏雨池塘见,微风襟袖知。阴阴夏木啭黄鹂,何处飞来白鹭立移时。
yì zuì fú tóu jiǔ,nán féng dí shǒu qí。rì zhǎng piān yǔ shuì xiàng yí,shuì qǐ bā jiāo yè shàng zì tí shī。
易醉扶头酒,难逢敌手棋。日长偏与睡相宜,睡起芭蕉叶上自题诗。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:石州引·薄雨初寒     下一篇:天香·烟络横林
所属专题: 写雨 写景 抒情 孤独 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin194071