xiāo xiāng yǔ mǎn tíng fāng

潇湘雨(满庭芳)

作者:贺铸

拼音版、注音及读音

yī què lí gē,mǎn zūn hóng lèi,jiě xié shí lǐ cháng tíng。mù lán guī zhào,yóu yǐ cǎi píng tīng。yā zào huáng líng miào yǎn,yīn xiǎng xiànggǔ sè xiāng líng。yú cūn yuǎn,yān hūn yǔ dàn,dēng huǒ liǎng sān xīng。
chóu tīng。qiáng yǐng wài,fán shēng zhòu diǎn,。,nóng shuì xiāng píng。rù mèng nán liú,。chuāng xiǎo,yún róng sì liǎn,jiāng shàng shù fēng qīng。
一阕离歌,满尊红泪,解携十里长亭。木兰归棹,犹倚采苹汀。鸦噪黄陵庙掩,因想像、鼓瑟湘灵。渔村远,烟昏雨淡,灯火两三星。
愁听。樯影外,繁声骤点,□□□□。□□□□□,浓睡香屏。入梦难留□□,□□□、□□□□。□窗晓,云容四敛,江上数峰青。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:古塞曲     下一篇:翻翠袖
所属专题: 游子 羁旅 漂泊 抒怀 落寞 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin194271