yáng liǔ zhī wǔ shǒu qí èr

杨柳枝五首·其二

作者:

拼音版、注音及读音

wú wáng gōng lǐ sè piān shēn,yī cù xiān tiáo wàn lǚ jīn。
吴王宫里色偏深,一簇纤条万缕金。
bù fèn qián táng sū xiǎo xiǎo,yǐn láng sōng xià jié tóng xīn。
不愤钱塘苏小小,引郎松下结同心。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:菩萨蛮     下一篇:感恩多
所属专题: 咏物 柳树 抒情 本文链接:https://www.shidaquan.com/shipin250479

热点推荐